You are currently viewing Dwa odpusty

Dwa odpusty

W sobotę i niedzielę, 6 i 7 sierpnia, przeżywaliśmy w parafii dwie uroczystości odpustowe. W sobotę, w święto Przemienienia Pańskiego, odbył się odpust w kaplicy we Wrzępi, natomiast w niedzielę, w kościele parafialnym, obchodziliśmy święto św. Wawrzyńca męczennika, patrona naszej parafii.

Na obydwu uroczystościach Słowo Boże głosił ks. Michał Mikulski, pochodzący z Bochni misjonarz z Brazylii, który przez pewien czas pracował w jednej parafii z księdzem Proboszczem.

Odpusty były też doskonałą okazją by uczcić jubileusz 50-lecia kapłaństwa naszego rodaka Ks. Prałata Jana Czai. Ksiądz Jan Czaja urodził się we Wrzępi. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie i przyjął święcenia kapłańskie w 1972 r. Pracował jako wikariusz w Zbylitowskiej Górze, Kolbuszowej oraz w Bochni w parafii św. Mikołaja. W 1983 r. Ks. Biskup Jerzy Ablewicz delegował go do parafii w Burzynie i zlecił mu budowę nowego kościoła i plebanii. Jubilat wykonał powierzone zadanie i kierował tą parafią do 2013 r. kiedy to przeszedł na emeryturę i został w Burzynie jako rezydent. Przebywając poza rodzinną parafią pamiętał o niej, wspierał budowę kaplicy we Wrzępi.

Ks. Jubilat odprawił obydwie odpustowe sumy, w koncelebrze z ks. Misjonarzem i ks. Proboszczem. Podczas odpustu w kaplicy odebrał gratulacje, życzenia i kwiaty od mieszkańców Wrzępi, dzień później, w kościele parafialnym, wyrazy uznania i życzenia wielu łask Bożych w posłudze kapłańskiej złożyli mu przedstawiciele całej parafii.

Sumę odpustową uświetnił swym śpiewem chór parafialny pod batutą Dawida Nowaka. Na zakończenie odbyła się odświętna procesja eucharystyczna z uroczystym „Te Deum laudamus”.