Św. Wawrzyniec diakon i męczennik

Św. Wawrzyniec

Św. Wawrzyniec należał niegdyś do najpopularniejszych świętych kościoła katolickiego. Niewiele wiemy o jego życiu i działalności duszpasterskiej. Według zachowanych „Akt Męczeństwa” Wawrzyniec pochodził z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci przez mieszkańców miasta Huesca. Wawrzyniec  był  jednym  z  siedmiu  diakonów papieża Sykstusa II, który powierzył mu administrację dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu. Gdy cesarz Walerian (253 – 260) rozpoczął prześladowanie chrześcijan wydał edykt, na podstawie którego wszyscy sprawujący w gminach chrześcijańskich jakieś urzędy mieli być bez sądu skazywani na śmierć. W dniu 6 VIII 258 r. aresztowała papieża św. Sykstusa II i tego samego dnia ścięto, wraz z czterema diakonami. Św. Wawrzyńca nie aresztowano, aby wydobyć od niego wiadomości o skarbach kościoła. Diakon, przewidując aresztowanie, rozdał wszystkie pieniądze kościelne ubogim. Kiedy nakazano mu wydać skarby kościelne, ten zebrawszy ubogich powiedział, że właśnie ci ludzie są skarbami kościoła. Sędzia nakazał diakona biczować, a następnie rozłożyć go na kracie i tak przypalać ciało. Święty nie wyparł się wiary i oddał życie za Chrystusa 10 VIII 258 r. Ciało męczennika pochował kapłan św. Justyn. Na jego grobie cesarz Konstantyn Wielki wybudował bazylikę. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wiele kościołów poświęcano św. Wawrzyńcowi.

Św. Wawrzyniec jest patronem bibliotekarzy, kucharzy, piekarzy, uczniów, studentów, ubogich, bibliotek, administratorów, straży pożarnych, wszystkich zwodów, które są bezpośrednio związane z ogniem, winnic; wzywano go jako orędownika w chorobach reumatycznych, przy bólu pleców, podczas pożarów. W ikonografii przedstawia się go w stroju diakońskim, z kratą, ewangelią i krzyżem, sakiewką, palmą męczeństwa.

W liturgii kościoła katolickiego św. Wawrzyńca czci się 10 sierpnia.

W sierpniu można obserwować na niebie spadające perseidy, nasilenie tego zjawiska ma miejsce w dzień św. Wawrzyńca, stąd nazwa „Łzy św. Wawrzyńca”.