Kancelaria parafialna czynna:

 • w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św.,
 • dla narzeczonych w piątki po Mszy św.,
 • w sprawach pilnych o każdej porze.

telefon: 14 671-71-20
e-mail: kontakt@parafiacerekiew.pl

Do chorych z Komunią św. udajemy się w każdy pierwszy piątek od godz. 6.30.

 

Sakramenty:

Chrzest – dokumenty potrzebne do sakramentu chrztu:

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Sakrament chrztu udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca o godz. 11.00.

 

I Komunia Święta – dokumenty i przygotowanie:

 • metryka chrztu
 • katechizacja w ramach religii w szkole
 • spotkania formacyjne w ramach katechizacji przy parafii
 • regularne uczestniczenie we Mszach św. niedzielnych i świątecznych

 

Bierzmowanie – dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

Małżeństwo – dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

W celu zawarcia małżeństwa konkordatowego narzeczeni w Kancelarii parafialnej odbywają dwa spotkania: I spotkanie powinno się odbyć przynajmniej trzy miesiące przed  planowaną datą ślubu, II spotkanie, którego termin uzgadnia się na pierwszym, nie później niż dwa tygodnie przed ślubem.

 

Pogrzeb – dokumenty potrzebne do katolickiego pogrzebu:

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).