Historia

Parafia w Cerekwi została założona prawdopodobnie w XII w. z fundacji rycerskiej. Pierwsza wzmianka źródłowa o niej pochodzi z 1326 r. i znajduje się w rachunkach świętopietrza, gdzie nazwana jest „Sancto Laurentio” czyli św. Wawrzyniec. Parafia obejmowała swym zasięgiem kilka okolicznych wsi będących w posiadaniu rycerstwa, później szlachty, lub Benedyktynów tynieckich. Z przekazów Jana Długosza wiemy, że w XV w. Czytaj dalej…

Patron

Św. Wawrzyniec należał niegdyś do najpopularniejszych świętych kościoła katolickiego. Niewiele wiemy o jego życiu i działalności duszpasterskiej. Według zachowanych „Akt Męczeństwa” Wawrzyniec pochodził z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci przez mieszkańców miasta Huesca. Wawrzyniec  był  jednym  z  siedmiu  diakonów papieża… Czytaj dalej…

Kult Miłosierdzia

Kult Bożego Miłosierdzia zaczął szerzyć się w Polsce po objawieniach, których doznała siostra Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W 1935 roku objawił jej się Jezus, polecając jej by głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu. Wskazał s. Faustynie pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata: odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę przed obrazem… Czytaj dalej...

Kaplice

Kaplice, kapliczki i krzyże przydrożne rozsiane na terenie parafii to od wielu wieków miejsca kultu i wyraz pobożności parafian. Powstawały z inicjatywy księży, wznoszone wspólnym wysiłkiem parafian, dzięki fundacjom gromad (wsi) lub prywatnych fundatorów. Tylko w niektórych odprawiane… Czytaj dalej…

Warto wiedzieć

W 1917 r. probostwo w Cerekwi objął ks. Władysław Osmólski, tym samym został kolejnym kapłanem piszącym kronikę parafialną. Jemu więc przypadł obowiązek opisania w kronice jednego z najważniejszych dla Polaków wydarzeń – odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. To relacja pełna emocji: radości a zarazem troski i niepokoju. Czytaj dalej…