You are currently viewing Jubileusz ks. prałata Józefa Korzenia.

Jubileusz ks. prałata Józefa Korzenia.

W niedzielę 2 lipca 2023 roku Parafia pw. św. Wawrzyńca przeżywała jubileusz 90 rocznicy urodzin, 67 lat kapłaństwa, oraz 53-lecie pobytu w Parafii Cerekiew księdza prałata Józefa Korzenia.

Z tej okazji ksiądz dziekan Stanisław Tabiś odprawił uroczystą Sumę w koncelebrze z dostojnym Jubilatem, księdzem proboszczem Tadeuszem Sępkiem, księdzem Franciszkiem Grądalskim oraz księdzem Iwanem Cabajem, w której uczestniczyła rzesza parafian.

Na wstępie liturgii ksiądz Dziekan skierował kilka słów do dostojnego Jubilata dziękując Bogu za dar powołania kapłańskiego, a księdzu Prałatowi za 67-letni trud pracy duszpasterskiej, głoszone słowo Boże i posługę jakiej udziela w Cerekwi od 53 lata i poza parafią.

Następnie przedstawiciele Rad Duszpasterskich, obecnej i poprzedniej kadencji, oraz parafian złożyli życzenia Jubilatowi podkreślając jego liczne zasługi a przede wszystkim skromność, uczciwość, pracowitość oraz wielką miłość do Boga i ludzi. Jednocześnie dziękując Bogu za dar takiego kapłana, który jest przykładem gorliwej wiary i modlitwy. Wierni zgromadzeni na Mszy św. zaśpiewali dostojnemu Jubilatowi tradycyjne „Wszystkiego dobrego” .

Po życzeniach ksiądz Józef Korzeń zwrócił się do wszystkich zgromadzonych na eucharystii podkreślając głównie jubileusz 67 lat pracy duszpasterskiej i to, że został wybrany, usłyszał głos, który go wezwał do Boga. Ponadto zaapelował: parafia potrzebuje księdza rodaka więc módlmy się aby znowu nastąpił akt łaski powołania w naszej Parafii. Zwrócił się też do przybyłej na uroczystość rodziny: „Nie zapominajcie, że w rodzinie był kapłan.”

W czasie homilii ksiądz Dziekan w sposób szczególny podkreślił jak wielkim autorytetem jest ksiądz Prałat w Dekanacie Uście Solne, jakim jest dobrym ojcem dla kapłanów i wzorem kapłana jakiego dzisiaj świat potrzebuje.

Po Mszy św. ksiądz Prałat skierował kilka słów do wiernych wszystkim z całego serca dziękując.

W czasie ogłoszeń duszpasterskich ksiądz Proboszcz przeczytał list z życzeniami od księdza Andrzeja Dolańskiego, skierowany do swojego byłego proboszcza, który był dla niego, jako wikariusza, wzorem wszelkich cnót kapłańskich, z którego przykładu do dzisiaj korzysta będąc misjonarzem na Białorusi. Wszyscy zgromadzeni zostali również poinformowani, że ksiądz prałat Józef Korzeń został odznaczony za zasługi przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie zostanie wręczone 13 sierpnia 2023 r. w czasie odpustu parafialnego.