You are currently viewing Kolędnicy Misyjni

Kolędnicy Misyjni

W święto Objawienia Pańskiego z radosną nowiną, że narodził się Chrystus, wyruszyli od domu do domu Kolędnicy Misyjni zaangażowani w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Domy w naszej parafii odwiedziło kilka grup młodych kolędników.

W tym roku kolędnicy opowiadali o swoich rówieśnikach w Papui-Nowej Gwinei, dla których przeznaczony był projekt. Hasłem kolędowania były słowa „Mibu ntuku mitano”, co oznacza „50 lat głoszenia Ewangelii”. Przypomina ono o tym, że kapłani i świeccy z Diecezji Tarnowskiej od 50 lat głoszą ewangelię w krajach misyjnych.

Przed rozpoczęciem kolędowania młodzi pomocnicy misjonarzy uczestniczyli w mszy św. w kaplicy i w kościele parafialnym, po czym każda z grup udała się na swój rejon kolędowania. Dzieci do Kolędy Misyjnej przygotowali: Regina Bukiewicz (Cerekiew), Małgorzata Klich (Wrzepia), Ireneusz Madej (Bieńkowice) i Janina Rzucidło (Bessów). Zaangażowanie okazali również rodzice kolędujących dzieci, którzy zadbali o piękne stroje, charakteryzację i bezpieczeństwo kolędników.

Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy przyjęli Kolędników Misyjnych i wsparli pracę misjonarzy.