You are currently viewing Kolędnicy misyjni

Kolędnicy misyjni

Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom w 2022 r. obchodziliśmy pod hasłem „Z Wieczernika aż na krańce świata”. Bp. Jan Piotrowski przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji w komunikacje na ten dzień napisał: „Misjonarze nie tylko zajmują się głoszeniem Ewangelii i formowaniem wspólnot wiary, ale także pełnią dzieła miłości miłosiernej. Udręczonym ubóstwem i chorobami społecznościom lokalnym niosą nadzieję i pociechę swą bezinteresowną pomocą”. Ks. Proboszcz wspominał, że pracując na misjach w Brazylii również korzystał z zebranych przez kolędników misyjnych środków, realizując inwestycję służącą dzieciom i młodzieży brazylijskiej wspólnoty.

Kolędę misyjną przygotowali dzieci i młodzież z Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach pod kierownictwem komendanta Tomasza Fiołka i Ireneusza Madeja. Oprawę muzyczną zrealizowali nasi utalentowani parafianie: Dawid Nowak, Kacper Policht oraz Kasia i Ola Talaga.

Ofiary zebrane podczas kolędy misyjnej to dar serca naszej parafii dla biednych dzieci z krajów misyjnych. W tym roku kolędnicy pomagali swoim rówieśnikom w Azji Środkowej (Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie). Zebrano kwotę 3622.00 zł.

Z całego serca dziękujemy przedstawicielom wspólnoty parafialnej za serce i pracę włożone w przygotowanie kolędy misyjnej. Wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli finansowo Misyjne Dzieło Kościoła, składamy serdeczne Bóg zapłać.