You are currently viewing Ks. Józef Korzeń uhonorowany
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ks. Józef Korzeń uhonorowany

  • Post published:8 października 2023
  • Post category:Aktualności

W pierwszą niedzielę października po uroczystej sumie Ks. Józef Korzeń otrzymał Odznakę Honorową Minister Rodziny i Polityki Społecznej „Primus in Agendo” (“Pierwszy w działaniu”). W imieniu Minister Marleny Maląg Odznakę wręczyła księdzu Prałatowi poseł Józefa Szczurek – Żelazko.

Odznaka jest przyznawana od 2015 r. Do jej nadawania upoważniony został minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny, który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek np.: ministra, posła lub senatora lub organu samorządu terytorialnego. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Odznaka przyznana ks. Józefowi Korzeniowi jest wyrazem uznania dla Jego 67 letniej służby kapłańskiej, zaangażowania i pracy na rzecz rodziny. Gratulujemy księdzu Prałatowi.

Po wręczeniu Księdzu Prałatowi Odznaki, z okazji święta Matki Boskiej Różańcowej, odbyła się tradycyjna procesja eucharystyczna połączona z odmawianiem różańca, czytaniem ewangelii i modlitwami przy pięciu kapliczkach na fatimskim placu różańcowym.