You are currently viewing Ksiądz Tadeusz Sępek kanonikiem.

Ksiądz Tadeusz Sępek kanonikiem.

18 grudnia, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż odznaczył kapłanów diecezji tarnowskiej godnościami kanoników kapituł diecezjalnych. Wśród wyróżnionych znalazł się proboszcz naszej parafii ks. Tadeusz Sępek, który otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni.

Jak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego: „Kapituła kanoników, katedralna lub kolegiacka, jest kolegium kapłanów, którego zadaniem jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim.” Godność kanonika nadawana jest przez biskupa diecezjalnego „tylko kapłanom odznaczającym się nauką i prawością życia, którzy chwalebnie wypełniają posługę.” Zwyczajowo kapłani, którzy otrzymali tytuł kanonika nazywani są prałatami. Ks. Tadeusz Sępek otrzymał tę godność w uznaniu jego pracę, zasługi dla Kościoła i wieloletnią posługę kapłańską na misjach w Brazylii.

Ks. prałat Józef Korzeń gratulując księdzu Proboszczowi tej godności życzył wielu łask Bożych i szczególnej opieki MB Bocheńskiej. Ksiądz Proboszcz przyznał, że MB Bocheńska towarzyszyła mu od drugiego roku studiów w Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdy dostał jej obraz od swojego katechety, przez lata pracy kapłańskiej w Polsce i w Brazylii. Teraz ten kult ma swoją szczególną kontynuację.