You are currently viewing Niedziela Palmowa i rekolekcje parafialne

Niedziela Palmowa i rekolekcje parafialne

W Niedzielę Palmową, ostatnią niedzielę Wielkiego Postu, odbywały się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, przygotowujące do przeżycia Liturgii Wielkiego Tygodnia.

Duchowym przewodnikiem podczas rekolekcji był Ojciec Eugeniusz Grzywacz z Zakonu Ojców Pijarów w Krakowie. Ojciec Rekolekcjonista przez dwanaście lat prowadził Centrum Wiara i Kultura w niedalekim Hebdowie a obecnie pełni funkcję Rektora kościoła na ul. Pijarskiej w Krakowie. Z wykształcenia jest historykiem sztuki toteż głosząc rekolekcje i nauki stanowe ilustrował je za pomocą dzieł sztuki. Pokazywał jak wielcy mistrzowie pędzla ewangelizowali swoją sztuką. Do zilustrowanie opisu wjazdu Jezusa do Jerozolimy wybrał między innymi obraz „Niedziela palmowa” Harolda Coppinga – brytyjskiego artysty, znanego ilustratora Biblii. Opis męki Pańskiej zobrazował między innymi „Ukrzyżowaniem” Alonso Cano – hiszpańskiego malarza XVII w.

Uroczysta suma, koncelebrowana przez O. Eugeniusza Grzywacza i ks. proboszcza Tadeusza Sępka, rozpoczęła się obrzędem poświęcenia palm i procesją wokół kościoła, upamiętniającą tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, gdy jak podają Ewangeliści, zgromadzone tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. Zgodnie z wielowiekową tradycją uczestnicy procesji również nieśli piękne, własnoręcznie wykonane, kolorowe palmy. Po radosnej procesji z palmami, wysłuchaniu fragmentu Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, przyszedł czas na opis Męki Pańskiej, który zaśpiewali z podziałam na role: Dawid Nowak, Kacper Policht i Dominik Pradel. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

Po nabożeństwie i nauce rekolekcyjnej dla dzieci, odbył się wyczekiwany konkurs na najpiękniejszą i najwyższą palmę. W tym roku laureatami zostali: I miejsce – Maksymilian i Nikodem Kotelon, II miejsce – Weronika Nowak, III miejsce – Marcjanna Nowak i Jan Dęboń. Piękną palmę zrobiły również panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Cerekwi. Wykonawcy najpiękniejszych prac otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy konkursu, których palmy również były ładne, dostali słodycze.