You are currently viewing Odpust ku czci św. Wawrzyńca

Odpust ku czci św. Wawrzyńca

  • Post published:15 sierpnia 2023
  • Post category:Aktualności

W niedzielę, 13 sierpnia, odbył się odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca Męczennika, patrona parafii w Cerekwi.

Na zaproszenie ks. Proboszcza Tadeusz Sępka uroczystą sumę odpustową odprawił i wygłosił kazanie ks. Piotr Smoła – Dyrektor Domu Emerytów – Placówki Pielęgnacyjno-Opiekuńczej w Tarnowie Caritas Diecezji Tarnowskiej. Motywem przewodnim swojego wystąpienia uczynił wiarę. Wiarę, którą każdy z nas otrzymuje jako dar od Boga ale aby go posiadać musi go przyjąć i dbać by go nie stracić. Przywołał przykład św. Wawrzyńca jako człowieka odwagi i wiary, który nas uczy: wiary, miłości i służby bliźnim. Zachęcał, by każdy ze słuchających go wiernych zadała sobie pytania: jaka jest moja droga wiary, czy Bóg możne na mnie liczyć, czy głoszę Go swoim życiem, czy służę wspólnocie Kościoła…? Dziękował za przykład św. Wawrzyńca i jego wiarę prowadzącą nie tylko do oddawania chwały Bogu ale przede wszystkim do dostrzegania Człowieka.

Pod koniec nabożeństwa wystąpiła sekretarz posła na sejm RP Józefy Szczurek-Żelazko, która odczytała list adresowany do księdza prałata Józefa Korzenia z okazji jubileuszu 90 rocznicy urodzin, 67 lat kapłaństwa, oraz 53-lecia pobytu w Parafii Cerekiew i poinformowała, że pani poseł wystąpiła o odznaczenie państwowe dla księdza Prałata, wniosek jest obecnie w trakcie rozpatrywania. Dziękując za wyróżnienie ksiądz Prałat, z właściwą sobie skromnością, wyraził refleksję czy zasłużył na takie wyróżnienie? Po czym zadeklarował, że ostatnie lata życia poświęci dla chwały Bożej i dobra ojczyzny, zachęcając by wszyscy tak czynili.

Podczas nabożeństwa Dawid Nowak, zastępujący organistę i dbający o oprawę muzyczną nabożeństwa, wykonał nie śpiewaną w naszej parafii, ale liczącą kilkaset lat, pieśń do św. Wawrzyńca „Sławny imienia Boga miłośniku”.

Sumę zakończono procesją eucharystyczną i uroczystym hymnem „Te deum laudamus”.

Wszyscy przybyli na odpust mogli wesprzeć renowację ołtarzy kupując domowe wypieki lub los w loterii fantowej przygotowanej przez parafian. Bóg zapłać wszystkim fundatorom fantów loteryjnych, placków i osobom pracującym przy organizacji J