You are currently viewing Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy
fot. Krzysztof Szwiec

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy

W środę 23 marca 2022 r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi, który poprowadzi Fundacja im. Brata Alberta.

Otwarcie poprzedziła Msza św. o błogosławieństwo Boże dla dyrekcji, pracowników i podopiecznych ŚDS, odprawiona w kościele parafialnym w Cerekwi przez ks. Tadeusza Isakowicza -Zaleskiego Prezesa Zarządu Fundacji im. Brata Alberta oraz ks. proboszcza Tadeusza Sępka. Ks. Isakowicz Zaleski w wygłoszonym kazaniu nawiązał do ducha Bożego Miłosierdzia obecnego w tym miejscu, który nakazuje szczególną troskę o najsłabszych i potrzebujących pomocy. Takiej opieki wymagali zarówno podopieczni działającego w Cerekwi przed laty Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego jak i podopieczni rozpoczynającego działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Po Mszy Św. jej uczestnicy, z pocztem sztandarowym Fundacji, przeszli do Ośrodka gdzie po uroczystym przecięciu wstęgi, wspólnej modlitwie i poświęceniu budynku przez ks. Tadeusza Sępka, przyszedł czas na przemówienia, podziękowania, gratulacje i życzenia. Wychowankowie z opiekunkami przygotowali dla gości występ artystyczny. Na uroczystość przybyli m.in. Ryszard Pagacz II wicewojewoda małopolski, Adam Korta Starosta Bocheński, Ryszard Drożdżak Wicestarosta, Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, Radni Powiatowi, ks prałat Józef Korzeń – wieloletni katecheta SOSW w Cerekwi, wykonawcy remontu, byli wychowankowie SOSW, podopieczni ŚDS i ich rodzice.

Budynek w Cerekwi to obiekt z lat sześćdziesiątych, wybudowany na potrzeby szkoły podstawowej w ramach akcji 1000 szkół na 1000-lecie Polski. Po likwidacji szkoły podstawowej w 1978 r. i rozbudowie budynku mieścił się w nim przez wiele lat Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Po przeniesieniu placówki do Bochni, przez 18 lat obiekt stał niezagospodarowany. Dzięki porozumieniu podpisanemu przez Powiat Bocheński z Fundacją Św. Brata Alberta, pozyskanym środkom zewnętrznym, budynek gruntownie wyremontowano i stworzono Ośrodek, który zapewni wsparcie dla 40 podopiecznych. Znajdą w niej pomoc i opiekę osoby przewlekle psychicznie chore i niepełnosprawne intelektualnie.