You are currently viewing Pierwsze spotkanie Rady Duszpasterskiej

Pierwsze spotkanie Rady Duszpasterskiej

W niedzielę 18 grudnia 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Duszpasterskiej naszej parafii. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich miejscowości wybrani przez mieszkańców lub nominowani przez księdza Proboszcza.

Cerekiew reprezentują: Andrzej Janik, Maria Pradel, Bogdan Rzepka, Andrzej Zdybalski i z nominacji Tomasz Gwóźdź. Cząsławice: Emilia Piekarz i z nominacji Tadeusz Piekarz. Przedstawicielami Bessowa zostali: Janina Fiołek, Genowefa Maślak i z nominacji Marek Samolej. Bieńkowice reprezentują: Mariusz Czesak, Małgorzata Potrzebska, Dominik Pradel i z nominacji Wojciech Cabaj. Przedstawicielami Wrzępi są: Janusz Jewuła, Dorota Jopek, Alina Oleksy, Ryszard Rzeźnik i z nominacji Maria Hołota. Ponadto do Rady Duszpasterskiej wszedł z urzędu organista Roman Policht.

Spotkanie poprowadził ks. proboszcz Tadeusz Sępek. Przedstawił on członkom Rady statut, na podstawie którego funkcjonują rady duszpasterskie, cele i zasady ich działania. Radni wybrali ze swego grona sekretarza, którym została Małgorzata Potrzebska. Dyskutowali o potrzebach duszpasterskich naszej parafii, budowaniu jedności wspólnoty parafialnej i koniecznych działaniach gospodarczych. Wśród zaproponowanych inicjatyw znalazły się m. in.: organizacja mszy św. dla dzieci i rodzin, poprawa frekwencji ma różańcu dla mężczyzn, włączenie się członków Rady w czytania i śpiewy liturgiczne. Za najpilniejsze zadania gospodarcze uznano dokończenie inwestycji wykonania ogrzewania kaplicy we Wrzępi, a w dalszej kolejności remont dachu na kaplicy cmentarnej oraz usunięcie chorych drzew z cmentarza i wsadzenie nowej zieleni.

Kadencja Rady Duszpasterskiej będzie trwać pięć lat.