You are currently viewing Podziękowanie za wolność

Podziękowanie za wolność

Ks. prałat Józef Korzeń otrzymał Medal „Dziękujemy za Wolność”, który wręczyli mu przedstawiciele Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Uroczystość odbyła się w sobotę 9 grudnia 2023 r. w Przedszkolu w Cerekwi.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności, działające w Polsce od 2012 r., którego celem jest kultywowanie ideałów i wartości oraz tradycji ruchu społecznego Solidarność, ustanowiło w 25 rocznicę odzyskania wolności Medal „Dziękujemy za Wolność”. Medal ma stanowić symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania dla możliwie szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczypospolitej Polskiej. Laureatem medalu o numerze 899 został ks. prałat Józef Korzeń.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia Sieć Solidarności: Edward Nowak – prezes zarządu oraz członkowie Józef Mroczek i Kamil Zgoda. Zorganizowali ją mieszkańcy Cerekwi pod kierunkiem Karoliny Kuli sołtysa wsi, poprowadziła Dorota Rzepka a gościli na niej: ks. proboszcz Tadeusz Sępek, sołtysi wsi wchodzących w skład parafii oraz przedstawiciele organizacji kościelnych: Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej i Caritas. Wręczając to honorowe wyróżnienie Edward Nowak podkreślił jak ogromne znaczenie dla członków zdelegalizowanej Solidarności, więzionych i tropionych przez SB, miała pomoc niesiona bezinteresownie, a często z narażeniem własnym, udzielana przez ludzi.

Ks. Józef Korzeń przez cały pobyt w naszej parafii wielokrotnie pomagał ludziom, których spotykało nieszczęście lub tragedia życiowa. Nie inaczej zachował się w bardzo trudnym czasie, bezpośrednio po ogłoszeniu stanu wojennego, gdy w naszym kraju panował terror a Służba Bezpieczeństwa internowała działaczy Solidarności. Nie bacząc na grożące mu w razie „wpadki” represje udzielił schronienia dwóm ukrywającym się działaczom Solidarności: Zbigniewowi Dulembie i Józefowi Mroczkowi. Sam o tym nie mówił ale po latach opowiedzieli o tym sami ukrywani. Informacje o tych wydarzeniach znajdujemy m.in. w książce Ireneusza Sobasa „Dekada Wolności. Fenomen bocheńskiej „Solidarności” z lat 1980 – 1990”: „Dulemba i Mroczek przez pierwsze dni po ogłoszeniu stanu wojennego ukrywali się na terenie plebani przy kościele św. Mikołaja, korzystając ze schronienia, jakiego im udzielił ks. Stanisław Wójtowicz, a następnie przebywali w różnych miejscach na terenie województwa: w Cerekwi, Okulicach, Koziej Woli k. Tarnowa”. Tym miejscem w Cerekwi była plebania a udzielającym schronienia ks. Józef Korzeń, ówczesny proboszcz. O przyznanie Medalu wystąpił do Kapituły Józef Mroczek. Zbigniew Dulemba zmarł kilka lat temu.

Dziękując za wyróżnienie ks. Prałat stwierdził, iż zrobił ile trzeba było zrobić, wprawdzie mogły być trudności ale szczęśliwie nic się nie stało. I z charakterystyczną skromnością zapytał „czy na nie zasłużyłem?”. Po czym zachęcał by żyć i pracować dla Pana Boga i dla Ojczyzny a przez to i dla swojego zbawienia.

Wręczenie Medalu, odbywające się kilka dni przed 42 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, dało uczestnikom okazję do wspomnień i refleksji. Edward Nowak opowiadał o własnych przeżyciach z tego okresu oraz o idei powstania Stowarzyszenia Sieć Solidarności, jego inicjatywach i Medalu. Nie zabrakło wspomnień Józefa Mroczka i opowieści: jak udało mu się uniknąć internowania, o pomocy, której udzielił mu w Bochni ks. Wójtowicz a później kolejni księża w Mikluszowicach, Cerekwi i Okulicach, o około miesięcznym pobycie na plebani w Cerekwi i ponad trzech latach ukrywania się. Józef Mroczek dziękował ks. Józefowi Korzeniowi za Jego postawę i pomoc. Kwiaty i gratulacje w imieniu parafian złożyły Laureatowi Bożena Grzybacz i Dorota Rzepka, po czym wszystkich uwieczniono na wspólnej fotografii.

Pod koniec uroczystości ks. Prałat otrzymał od parafian album, w którym zamieszczono zdjęcia z obchodów Jego 90 urodzin.

Biogramy wszystkich uhonorowanych są publikowane w biuletynie Medal „Dziękujemy za Wolność”, na którym widnieje motto „Wolność naszego kraju to dzieło tysięcy ludzi, ich myśli i czynów”, znajduje się tam biogram ks. prałata Józefa Korzenia.

Księże Prałacie serdecznie gratulujemy!