You are currently viewing Słowo na czerwiec 2023

Słowo na czerwiec 2023

Oto Serce, które tak bardzo umiłowało świat”

Szczególnym symbolem miłości Boga do człowieka jest Najświętsze Serce Pana Jezusa. W tym miesiącu kontemplujemy tę miłość i za nią dziękujemy w nabożeństwach czerwcowych. W ten sposób odpowiadamy na pełen bólu okrzyk św. Franciszka, który biegnąc ulicami Asyżu wołał: „Miłość nie jest kochana”.

To gorzkie wyznanie „biedaczyny z Asyżu” nic nie straciło na swej aktualności. Nasza bowiem cywilizacja coraz mocniej zacieśnia horyzont życia tylko do wymiarów doczesnych. Niestety wartości duchowe nie są w modzie. Wydaje się że nie ma miejsca dla tej niezwykłej miłości, jaką Bóg Ojciec objawił światu w darze swojego Syna.

A przecież przyjąć tą miłość to w sposób najpełniejszy zrealizować siebie. Żyć bez miłości, którą jest Bóg to tak naprawdę tylko wegetować.

Obyśmy poznali, kontemplowali i żyli tą miłością, która płynie z Serca, które tak bardzo ukochało ludzkość. Odpowiadając na tę miłość, również poprzez udział w nabożeństwach czerwcowych staniemy się promieniami rozsiewającymi miłość Bożą w naszych rodzinach, miejscach pracy i wszędzie tam, gdzie postawi nas Boża Opatrzność.

Szczęść Boże!

Wasz proboszcz

Ks. Tadeusz