You are currently viewing Słowo na kwiecień 2022

Słowo na kwiecień 2022

Zmartwychwstały Chrystus – młodością świata”

Ukochani siostry i bracia!

Alleluja! Jezus Zmartwychwstał! Żyje! Te słowa z radością rozbrzmiewające w tych dniach i przekazywane z ust do ust na wszystkie cztery strony świata, wzywają nas do uwielbienia Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).

Chrystus żyje! On jest naszą nadzieją i najpiękniejszą młodością świata, naszych rodzin i naszych serc. Młodością, która czego dotknie staje się nowe, napełnione sensem, radością i życiem.

Tegoroczną Wielkanoc przyszło nam celebrować w jakże bolesnym klimacie wojny na Ukrainie. Tym bardziej prosimy Chrystusa, który zwyciężył śmierć, grzech i szatana – niech broń przestanie niszczyć miasta i wioski ukraińskie, niech liderzy wszystkich krajów połączą swoje siły na rzecz pokoju i zakończenia tego strasznego holocaustu XXI wieku.

Pamiętajmy też, że jak mówi papież Franciszek, prawdziwa odnowa zawsze zaczyna się od naszego serca, od naszego sumienia. I właśnie tej odnowy duchowej, połączonej z doświadczeniem prawdziwej radości paschalnej z całego serca życzę wszystkim parafianom i przybyłym gościom.

Wasz proboszcz

Ks. Tadeusz Sępek