You are currently viewing Słowo na lipiec 2023

Słowo na lipiec 2023

UNIA” Z BOGIEM NA WAKACJE 

Jednym z najbardziej modnych słów ostatniego czasu jest wyrażenie: Unia Europejska. Oznacza wspólnotę, jedność, solidarność państw, które ją tworzą.

To słowo: Unia możemy też przenieść na płaszczyznę duchową. Oznacza zjednoczenie człowieka z Bogiem. I to jest najważniejsza i najświętsza unia.

Jak ją rozwijać i umacniać?

Najpierw troszcząc się o stan łaski uświęcającej w sercu, a tą z kolei wzmacniać przez codzienną modlitwę, częstą spowiedź i Komunię św., udział w Eucharystii i czynienia dobra.

Mamy czas wakacji… jedyny, upragniony, wyczekiwany. Nie zapominajmy o zjednoczeniu z Jezusem, o modlitwie, o niedzielnej Mszy św. Niech piękno przyrody prowadzi nas do zachwytu i kontemplacji nad wielkością i wspaniałością Jego Stwórcy.

Z tej szczególnego rodzaju unii powinno zrodzić się świadectwo życia. Nie wstydźmy się Ewangelii i tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. To bardzo aktualne i ważne właśnie podczas wakacji, które niech odrodzą nasze siły fizyczne i duchowe, a także wzmocnią więzi małżeńskie i rodzinne.

Błogosławionych wakacji.

Wasz proboszcz

Ks. Tadeusz Sępek