You are currently viewing Słowo na lipiec 2024

Słowo na lipiec 2024

Czy w wakacje też trzeba się modlić?

Przeżywamy czas urlopów. Wiąże się on z zasłużonym wypoczynkiem, który regeneruje nasze siły fizyczne i duchowe. Chrystus rozumiał czym jest wysiłek fizyczny, wyczerpanie i potrzeba odpoczynku. Świadczy o tym fakt, że do swoich apostołów, którzy wrócili po trudzie ewangelizacji, powiedział: „Idźcie, wy, sami osobno, na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco…”

Czas wakacji i urlopów to też wspaniała okazja do „odmłodzenia sił duchowych. Doskonałą okazją ku temu jest przebywanie na świeżym powietrzu i zachwyt nad boskimi, cudownymi dziełami natury, kontemplowanie ich i uczynienie przedmiotem modlitwy. Do tego zachęca nas Psalmista Pański, gdy mówi: „O Panie, Panie nasz, jak sławne jest Twoje imię na całej ziemi” (8.1).

Tylko w ten sposób, pamiętając o Bogu, możemy tak naprawdę wypocząć. Dlatego krzywdzą duszę ci, którzy podczas urlopów ofiarują wszystko ciału, jednocześnie zapominają o duszy, czyli o codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy św. czy trosce o życie w łasce uświęcającej.

Obyśmy umieli wypoczywać odpowiednio całościowo, fizycznie i duchowo.

Życzę wszystkim pięknych wakacji

Wasz Proboszcz

Ks. Tadeusz