You are currently viewing Słowo na luty 2024

Słowo na luty 2024

Ocalić świat przed pogaństwem

Kardynał Miloslav Vlk, arcybiskup Pragi, w tekście „Wielki Piątek historii” napisał, że dzisiaj godność człowieka spadła do zera, a świat stanął nad przepaścią.

Kardynał pisząc myślał o aborcji, pedofilii, a także o wojnach, nienawiściach rasowych, handlu ludźmi oraz o prostytucji. W tym współczesnym odchodzeniu od moralności, w atakowaniu rodziny i innych dotychczasowych struktur i form życia jest coś szatańskiego, ponieważ wszystkie przejawy tej walki skierowane są na chrześcijaństwo i dekalog. Świat wydał walkę z Bogiem na niespotykaną dotąd w historii skalę. Dlatego pytamy z lękiem: Dokąd zmierza ten świat, jak to wszystko się zakończy? Czy nastąpi jakieś powszechne opamiętanie?

Obserwując sytuację widzimy że ludzkość stoi obecnie wobec największego w swej historii kryzysu. Oto ważą się losy najwyższych wartości, a świat, w którym żyjemy, coraz bardziej przemienia się w jałową ziemię bez odniesienia do Ewangelii. Nowoczesne miasta przypominają wieże Babel, gdzie spotkać Boga i kochać Go jest bardzo trudno. Dlaczego tak się dzieje? Bo prawie nikt nie ma czasu na wyciszenie, na znalezienie odrobiny ciszy na modlitwę, prawie nikt nie myśli o swoim rozwoju wewnętrznym, przeciwnie, ludzie pozwolili się wciągnąć w tryby bezdusznej maszyny konsumpcyjnej, w wir działalności zewnętrznej, zaniedbując to, co najważniejsze – własne uświęcenie. Jakie są tego konsekwencje? Takie, że ludzkość zatraca sens miłości i ofiary, rozpada się naturalna rodzina, giną państwa i narody, świat wchodzi w dolinę śmierci, o czym świadczą demokratycznie wprowadzane na całym świecie ustawy o zabijaniu nienarodzonych, eutanazji, małżeństwach homoseksualnych, a także manipulacje genetyczne, eksperymenty nad klonowaniem człowieka i brak spokoju w przyrodzie wywołany naszą ingerencją. I w ten oto sposób świat zmierza w kierunku samozagłady.

Co robić? Otworzyć serce na to, co mówi Bóg, wziąć do ręki różaniec i nim opasać świat. W ten sposób przybliżymy tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

Proboszcz

Ks. Tadeusz Sępek