You are currently viewing Słowo na marzec 2022

Słowo na marzec 2022

Kochaj i czyń co chcesz”

To piękne zdanie św. Augustyna mówi tak wiele. Kochaj …, bo jak będziesz prawdziwie kochał Chrystusową miłością, to jestem o ciebie spokojny; na pewno nie zrobisz nikomu krzywdy, ani nie staniesz się dla nikogo źródłem cierpienia czy bólu.

Świat współczesny odmienia słowo miłość przez wszystkie możliwe przypadki. Stało się ono, jak mówi papież emeryt Benedykt, jakby „wytrychem”, przez który chce się otworzyć wszystkie drzwi. Nawet grzech nazywa się miłością. To straszne jak współczesny świat zwulgaryzował to najpiękniejsze słowo, którym św. Jan apostoł określa samego Boga, kiedy mówi: „Bóg jest miłością”. (1J 4,8).

Zapytajmy więc czym charakteryzuje się prawdziwa miłość? Przede wszystkim jest darem, udziela się „za darmo”, niczego nie oczekuje w zamian. To ona właśnie rodzi pokój, zadowolenie, radość, poczucie bezpieczeństwa.

Najdoskonalszym przykładem takiej miłości jest Chrystus ukrzyżowany. To prawdziwa ikona MIŁOŚCI.

Obyśmy w tym świętym czasie Wielkiego Postu przez kontemplację i utkwienie naszego wzroku w nią potrafili się nią napełnić, a potem przekazać światu. Na nią świat, tak dziś zagubiony i poraniony czeka, bardziej niż ziemia spragnionej wody.

Ks. Tadeusz Sępek proboszcz