You are currently viewing Słowo na marzec 2024

Słowo na marzec 2024

Popatrz na Krzyż, a zrozumiesz czym jest miłość

Miłość… Nie ma słowa bardziej nadużywanego i bardziej zafałszowanego.

Stało się ono, jak pisał przed laty papież Benedykt XVI, słowem „wytrychem”, którym próbuje się otworzyć wszystkie drzwi.

To słowo opiewane przez artystów, poetów, piosenkarzy. Niestety najczęściej kojarzy się z życiem seksualnym. A tymczasem jest zbyt czyste, by mogło tylko do tego się sprowadzać. Słowo miłość to najpiękniejsze słowo świata, tym bardziej, że właśnie nim określana jest istota i natura samego Boga.

Miłość jest tam gdzie kocha się drugiego za darmo, nie czekając niczego w zamian, czyli gdzie stajemy się dla niego darem. Miłość to droga ocalenia człowieka i wszelkiej cywilizacji.

Według św. Jana Pawła II fundamentem miłości są cztery zasady:

  1. prymat osoby nad rzeczą,
  2. etyki przed techniką,
  3. umiłowania tego aby bardziej „być” przed dążeniem „aby więcej mieć”,
  4. oraz prymat miłosierdzia przed sprawiedliwością.

Najwyższą, najszczerszą i najsubtelniejszą formę miłości zrealizował Chrystus. Stało się to wtedy, kiedy stał się darem ofiarnym na Krzyżu za nasze zbawienie wobec Ojca niebieskiego.

Czego żąda? Aby spełnić Jego pragnienie wyrażone w słowach: „Ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.

Miłość ma to do siebie że rodzi miłość.

Niech czas Wielkiego Postu będzie czasem uczenia się prawdziwej miłości, która rozbłysła w Chrystusowym Krzyżu. Niech z zapatrzenia się w tę Miłość, rodzi się nasza miłość do Tego, który pierwszy nas umiłował.

Proboszcz

Ks. Tadeusz Sępek