You are currently viewing Słowo na sierpień 2022

Słowo na sierpień 2022

Wyjść z grobu własnej niemocy”

Myśląc o słowie na ten miesiąc sięgam do I czytania dzisiejszej Mszy św., w którym prorok Ezechiel, z polecenia Bożego, mówi do swego ludu: „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój”. Bóg jest Bogiem życia, a nie śmierci. Stworzył nas do pełni życia i szczęścia. Doświadczyć tej prawdy wewnątrz naszego serca to coś niezwykle cudownego.

Tyle jednak naszych braci i sióstr, zwłaszcza spośród młodzieży, żyje w iluzji szczęścia „sztucznego”, którym jest alkoholizm, pornografia, narkotyki… Jak im pomóc? Jak ukazać drogę wyjścia z własnej niemocy? Myślę że najważniejsze to to, by z nich nie „zrezygnować”, a tym samym ukazać im, że droga do wolności istnieje.

Przeżywamy miesiąc sierpień, tak bogaty w wielkie święta maryjne i patriotyczne. To również miesiąc trzeźwości. Prośmy Matkę Najświętszą aby każdego dnia uczyła nas wychodzenia z „grobu”, który nie pozwala nam żyć pełnią, do której nas przeznaczył Pan.

Ks.Tadeusz Sępek – proboszcz