You are currently viewing Słowo na styczeń 2024

Słowo na styczeń 2024

Gdzie mieszka Bóg?

Czego szukacie? – z takim pytaniem zwrócił się Jezus do uczniów. Chyba ich trochę nim zaskoczył. A uczniowie? Odpowiedzieli klasycznie po żydowsku pytaniem za pytanie: ”Nauczycielu, gdzie mieszkasz? To znaczy: daj nam zobaczyć siebie za progiem Twojego życia, albo jeszcze inaczej: odsłoń nam twój świat, chcemy przekroczyć próg twojego domu. Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

W późniejszym czasie Chrystus podał trzy adresy swojego zamieszkania: Eucharystia, człowiek ubogi – „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,24) i wspólnota Kościoła – „Gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w Imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18,20). Pod tymi trzema adresami mieszka Chrystus. Ale z pewnością ten, kto patrzy szeroko przez wiarę, dostrzeże o wiele więcej miejsc Jego „zamieszkania”.

Eucharystia, człowiek ubogi, wspólnota Kościoła – trzy szczególne miejsca obecności Boga. Czy cenimy sobie te miejsca? Czy Msza św. jest dla nas ważna, czy jest źródłem radości i nowych sił duchowych? A drugi człowiek, czy widzimy w nim brata? A wspólnota Kościoła, do której należymy od chwili chrztu świętego, czy ją sobie cenimy. Może powiesz, tyle tam nieprawości, grzechów, egoizmu? A może to Bóg chce coś w niej zmienić poprzez ciebie?

Życzę ci abyś w tym roku odkrył mieszkanie Boga, a gdy to odkryjesz, z pewnością te trzy miejsca staną się dla Ciebie bardzo ważne. Tak było przecież w przypadku uczniów Jezusa, którzy tak zafascynowali się Chrystusem, że do dziś Ewangelia podaje nam nawet godzinę kiedy spotkali Pana.

Proboszcz

Ks. Tadeusz Sępek