You are currently viewing Słowo na wrzesień 2022

Słowo na wrzesień 2022

Ważny list

Drogi bracie, droga siostro,

na pewno lubisz otrzymywać listy, choć może sam niechętnie je piszesz. Po otrzymaniu listu, cieszysz się niemal każdym szczegółem. Ładnym znaczkiem na kopercie i tym, że rozpoznałeś pismo kogoś bliskiego. A kiedy nadejdzie odpowiednia chwila, gdy jesteś już sam, otwierasz pośpiesznie kopertę i czytasz. Czasem czytasz nawet kilka razy, bo ktoś przesłał ci cząstkę swego świata, swoje myśli, przeżycia, pozdrowienia, dobre życzenia lub jakąś radosną nowinę.

A czy wiesz, że Bóg napisał też list do Ciebie? Nie mów, że jest on do całej ludzkości. Jest on listem poleconym na Twoje imię. Listem z najcudowniejszą nowiną: że Bóg Cię kocha, że jest miłością i że ofiaruje Ci zbawienie.

Tym listem jest właśnie Biblia. Ewangelia, Dobra Nowina. Każda stronica tej świętej księgi mówi o miłości do każdego z nas. Jest ona darem życia. Wszystko to zostało w niej napisane, aby każdy mógł uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyśmy wierząc w Niego mieli życie wieczne. Kiedy otworzysz ten list – Pismo święte, to odnajdziesz w nim samego Boga, znajdziesz Jezusa umywającego swym uczniom nogi, przebaczającego swoim katom, zasiadającego do stołu z celnikami, pochylającego się nad najmniejszymi, zbliżającego się do ludzi o podejrzanej reputacji. Tego, który heblował deski w Nazarecie, łamał chleb i go rozdawał, nie miał gdzie głowy schronić, dotykającego trędowatych, nakazującego przebaczyć 77 razy, aż wreszcie Tego, który wziął krzyż i samotny, opuszczony przez najbliższych pozwolił się z miłości do Ciebie ukrzyżować.

Odczytać to wszystko dla siebie, pojąć, ukochać i przenieść w swoje życie, w swój szary, powszedni dzień, to znaczy żyć Ewangelią.

I jeszcze jedno. Ta wyjątkowa księga odpowiada na odwieczne pytania człowieka: Skąd wziął się świat, człowiek? Jakim jest sens i cel ludzkiego życia? Co za głębokie i niezniszczalne prawdy kryją się w tej księdze.

Pierwsi chrześcijanie tak bardzo cenili Pismo święte, że przechowywali je w Tabernakulum razem z Najświętszym Sakramentem.

Życzę wam i również sobie odkrycia drogocennej perły mądrości zawartej w Piśmie świętym i rozmiłowania się w Nim dzięki częstej lekturze.

Wasz Proboszcz Ks. Tadeusz Sępek