You are currently viewing Słowo na wrzesień 2023

Słowo na wrzesień 2023

Nie manipulujmy Panem Bogiem 

Jezu ufam Tobie”. Takie zdanie polecił Chrystus Siostrze Faustynie umieścić pod obrazem Bożego Miłosierdzia. Zdanie to jest streszczeniem naszej postawy, gdy chcemy wejść w Komunię duchową z Panem Bogiem.

Jezu ufam Tobie”. Postawa całkowitego zaufania, zawierzenia, wyzbycia się swojego oparcia, zabezpieczenia, postawa pokornego dziecka, które z ufnością oddaje się pod czuła, rodzicielską opiekę.

Takiej postawy uczy nas Maryja w Kanie Galilejskiej. Gdy zabrakło wina na weselu nowożeńców z Kany, ona chcąc im pomóc w uniknięciu wstydu zwraca się do Jezusa: „Synu, nie mają już wina”. Nie mówi nic więcej, bo ufa, że to wystarczy, aby Jezus zaradził.

Taka powinna być nasza postawa wobec Boga, postawa pokornego zaufania i zawierzenia.

W dzisiejszych czasach, kiedy tylu ludzi jest pretensjonalnych, kiedy wszystko chcą otrzymać „na zawołanie”, taka postawa to nie lada wyzwanie.

Maryja nie nakazywała Jezusowi, nie dawała instrukcji w jaki sposób ma zaradzić potrzebie nowożeńców, nie wymagała.

I my bądźmy pokorni na modlitwie, nie mówmy co Pan Bóg ma dla nas zrobić i w jaki sposób, nie „obrażajmy się” na Pana Boga, gdy On nie od razu spełni naszą prośbę i może w inny niż my chcemy sposób, ale ufajmy, że On jako Ojciec jest dobry i nie zawsze da nam to co my chcemy, aby dać nam coś lepszego, co chcieć powinniśmy.

Ks. Tadeusz Sępek

proboszcz