You are currently viewing Święto Bożego Ciała

Święto Bożego Ciała

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem, modliliśmy się podczas procesji eucharystycznej, która przeszła ulicami Cerekwi.

Po uroczystej, koncelebrowanej przez dwóch kapłanów, mszy świętej wierni podążyli za Najświętszym Sakramentem w procesji, która jest integralną częścią obchodów święta: na początku ministranci nieśli krzyż, za nim szli niosący sztandary, feretrony, poduszki, dziewczynki sypiące kwiaty, chłopcy dzwoniący dzwoneczkami… torują drogę kapłanowi niosącemu Najświętszy Sakrament pod baldachimem, przypominającym o królewskiej godności Chrystusa.

Każda z czterech miejscowości w parafii przygotowała i ozdabia na święto Bożego Ciała swój ołtarz. Pierwszy Cerekiew, kolejne: Wrzępia, Bessów i Bieńkowice, starając się by każdy z nich przypominał naukę o sakramencie Eucharystii.

Przy każdym ołtarzu wierni mogli wysłuchać tekstów Ewangelii mówiących o Eucharystii. Przy pierwszym przypominały one, że Eucharystia jest ofiarą, przy drugim, że jest pokarmem duszy, przy trzecim, że jest zadatkiem życia wiecznego, przy ostatnim, że jest sakramentem jedności Kościoła. Modlitwom przy czterech ołtarzach towarzyszyły też suplikacje.

Procesja była wyrazem naszej wiary i uwielbienia wobec Eucharystii, była świadectwem każdego z nas i całej naszej wspólnoty parafialnej. Na zakończenie procesji odśpiewano hymn „Te Deum”, który towarzyszy największym uroczystościom a celebrans udzielił uczestnikom błogosławieństwa.