You are currently viewing Wizytacja ks. bpa Stanisława Salaterskiego

Wizytacja ks. bpa Stanisława Salaterskiego

  • Post published:23 listopada 2023
  • Post category:Aktualności

W niedzielę, 20 listopada 2023 roku, gościł w naszej parafii ks. bp Stanisław Salaterski – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Odwiedziny te związane były z wizytacją kanoniczną, która odbywa się raz na 6 lat.

W imieniu parafian ks. Biskupa powitali rodzina państwa Gwoździów i ks. proboszcz Tadeusz Sępek. Zdając sprawozdanie z działalności parafii ks. Proboszcz rozpoczął od historii parafii Cerekiew, której początki sięgają średniowiecza, niegdyś rozległej, a o obecnie niewielkiej bo liczącej zaledwie ok. 1300 wiernych. Mówił o życiu religijnym, rozwijających się kultach, nabożeństwach, działających w parafii grupach modlitewnych i rozważających pismo św. W szczególny sposób podkreślił pracę i autorytet ks. prałata Józefa Korzenia, posługującego w Cerekwi od 53 lat. Wymienił zrealizowane w parafii inwestycje oraz działania zmierzające do upiększenia i poprawy funkcjonowania kościoła i kaplicy. Podkreślił, że pracując od dwóch lat w parafii stara się kontynuować dzieła poprzedników i czuje odpowiedzialność za parafię. Wspomniał również o problemach, w tym braku kontaktu z dziećmi i młodzieżą.

Ks. Biskup wygłosił kazania na wszystkich mszach św. Zwracając się do wiernych nawiązał do czytanej tego dnia ewangelii o talentach podkreślając, że każdy z nas zda sprawę przed Panem Bogiem z pomnażania swoich talentów, dlatego bardzo ważna jest troska każdego z nas o rozwój otrzymanych talentów. Zachęcał do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie Kościoła. Nie ograniczania go jedynie do niedzielnej mszy św., gdyż każdy powinien dawać coś z siebie. Wizytówką kościoła w Cerekwi są ks. Prałat Józef Korzeń i ks. Prałat Kazimierz Góral, każdy parafianin również winien być wizytówką kościoła. Dziękował księżom za posługę sakramentalną, wiernym za uczestnictwo w sakramentach, zachęcał do dalszych starań o rozwój parafii np. przez założenie Dziewczęcej Służby Maryjnej, czy posługę nadzwyczajnych szafarzy komunii św. Gratulował troski o kościół, religijne życie parafii i dbałość o wspólne dobro materialne. Dziękował za troskę i wspomaganie seminarium duchownego, misji i potrzebujących.

Po porannej mszy św. ks. Biskup spotkał się członkami Róż Różańcowych, Caritas i Akcji Katolickiej, po południu z Radą Duszpasterską. Po wszystkich mszach św. udzielał wiernym pasterskiego błogosławieństwa.