You are currently viewing Wyjątkowa Niedziela Palmowa

Wyjątkowa Niedziela Palmowa

Ostatnia niedziela Wielkiego Postu była w naszej Parafii wyjątkowo bogata w przeżycia religijne, i nie tylko. Dobiegły końca rekolekcje wielkopostne, odbyła się uroczysta procesja z palmami, konkurs na najpiękniejszą palmę, Droga Krzyżowa ulicami Wrzępi, a na zakończenie dnia Apel Jasnogórski w 18. rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II.

Ojciec Andrzej Żyłka ze wspólnoty Karmelitów, z Parafii Nawiedzenia NM Panny w Krakowie, kapelan Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, wygłosił ostatnie rekolekcyjne nauki. W swoich kazaniach podczas całych rekolekcji parafialnych zachęcał wiernych do odnowy duchowej przez modlitwę, do wytrwałości w wierze i gorliwości chrześcijańskiej, tłumaczył naukę Kościoła, pomagał słuchaczom wzbudzić refleksje nad własnym życiem w kontekście ich wiary.

Na uroczystej sumie, koncelebrowanej przez o. Andrzeja Żyłkę i ks. proboszcza Tadeusza Sępka, odbył się obrzęd poświęcenia palm, po czym wokół kościoła wyruszyła procesja upamiętniająca wjazd Chrystusa do Jerozolimy, poprzedzający Jego mękę. Zgodnie z wielowiekową tradycją jej uczestnicy nieśli piękne, kolorowe palmy. Przed wiernymi, podążającymi za krzyżem w procesji, szedł apostoł prowadzący osiołka, na którym jechał Jezus. W rolę Chrystusa wcielił się Zbigniew Święch, w rolę apostoła Mariusz Czesak. Towarzyszył im osioł Kuba, zachęcany do udziału w procesji marchewkami 🙂 W procesji uczestniczyli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej im. rtm. Witolda Pileckiego w Bieńkowicach niosąc jednakowe, własnoręcznie wykonane palmy.

Po wsłuchaniu fragmentu Ewangelii mówiącego o wjeździe Jezusa do Jerozolimy wierni wsłuchali się w uroczyście zaśpiewany opis Męki Pańskiej, w wykonaniu Dawida Nowaka, Kacpra Polichta i Dominika Pradla.

Po nabożeństwie, w przedsionku kościoła z powodu padającego deszczu, odbył się konkurs na najpiękniejszą i najwyższą palmę, w którym oceniającymi byli wszyscy obecni. W tym roku najdłuższą, mierzącą 6,5 m, palmę wykonały Kazimiera Mądziel i Barbara Kubas – Karecińska z Bessowa palma ta otrzymała I miejsce. Miejsce II przyznano palmie wykonanej przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bessowa, trzecie otrzymała palma rodziny Kotelonów z Cerekwi niesiona przez Maksymiliana i Nikodema. Wykonawcy najpiękniejszych prac otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zrobili palmy dostali słodycze.

Wieczorem ulicami Wrzepi przeszli parafianie niosąc krzyż i rozważając stacje Drogi Krzyżowej. To forma zamanifestowania wiary i wspólnej modlitwy jest co roku organizowana przez mieszkańców wsi.

Na zakończenie dnia, o godz. 21.00, w kościele odbył się Apel Jasnogórski i modlitwa różańcowa z okazji 18 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. O 21,37 jeszcze raz duchowo przeżyliśmy godzinę odejścia Papieża do wieczności. Pamięć o Jego dokonaniach dla Kościoła w Polsce i na świecie jest ciągle żywa, przypominamy sobie głoszone przez Niego nauki, pamiętamy pielgrzymki, w których wielu z nas uczestniczyło … dlatego był to dla nas wieczór modlitwy i wdzięczności Bogu za dar pontyfikatu Jana Pawła II.